Occupation Names in Turkish – Part 2

Occupation Names in Turkish – Part 2

Here’s how to learn these words:

Listen to the LessonListen and do shadowing

Read the ArticleRead while listening

Download PDF FileDownload the PDF

Do Your HomeworkDo your homework

Download PDF FileDownload the PDF

This is a free lesson:

Don’t Do TheseDON’T modify/re-upload/sell

Do ThesePrint the PDF for own use

Do TheseShare the section page

Register or log in to download

Kapıcı

Janitor, Superintendent

Kapıcı tüm merdivenleri yıkadı ve apartmanı temizledi.

The janitor washed all the stairs and cleaned the apartment.

Dekan

Dean

Fakültemizin dekanı tüm doktora öğrencileriyle görüşmek istedi.

The dean of our faculty wanted to meet with all doctoral students.

Yazılımcı

Programmer

Kuzenim, kendi sitesine sahip serbest çalışan bir yazılımcıdır.

My cousin is a freelance software developer with his own site.

Mühendis

Engineer

Makineyi sabırlıca inceleyen mühendis, hatanın kaynağını buldu.

Examining the machine patiently, the engineer found the source of the error.

Uzman

Specialist

Bence kalp aritminle ilgili olarak bir uzmanla görüşmelisin.

I think you should see a specialist about your heart arrhythmia.

Editör

Editor

Bu derginin editörü bazı okuyucular tarafından eleştirildi.

The editor of this magazine was criticized by some readers.

Girişimci

Entrepreneur

Girişimci aklındaki iş fikri için bir finansçıyla görüştü.

The entrepreneur talked to a financier for her business idea.

Çiçekçi

Florist

Çiçekçi ormanda birkaç yeni çiçek türü keşfetti.

The florist discovered several new types of flowers in the forest.

İtfaiyeci

Firefighter

İtfaiyeci tulumunu giyer ve yangını söndürür.

The firefighter puts on his overalls and puts out the fire.

Çiftçi

Farmer

Çiftçi arazisine kış sebzelerini ekmeye başladı.

The farmer started planting winter vegetables on her land.

Finansçı

Financier

Finansçı banka müdürüyle bir görüşme ayarladı.

The financier arranged a meeting with the bank manager.

Futbolcu

Football Player

Ünlü İspanyol takım, İngiltere’den futbolcu transferi yaptı.

The famous Spanish team transferred football players from England.

Bahçıvan

Gardener

Bahçıvan ağaçları çitin önüne sırasıyla dikti.

The gardener planted the trees in order in front of the fence.

Rehber

Guide

Turist rehberliği yaparak Kuşadasında çok para kazandı.

She earned a lot of money in Kuşadası by being a tourist guide.

Nöbetçi

Guard, Watchman

Nöbetçi girişte bir hareket fark etti.

The guard noticed movement at the entrance.

Çöpçü

Garbageman

Çöpçüler kasabamda her akşam 11 de sokakları temizliyor.

Scavengers clean the streets in my town every evening at eleven.

Yer bilimci

Geoscientist

Yer bilimciler insanları yaklaşan depremle ilgili uyardı.

Geoscientists warned people about the upcoming earthquake.

Kuyumcu

Goldsmith, Jeweler

Türkiye’de artan altın fiyatlarından ötürü kuyumcular çok para kazanıyor.

Due to the increasing gold prices in Turkey, jewelers earn a lot of money.

Tarihçi

Historian

Bir grup tarihçi araştırmaları için bir müzeyi ziyaret etti.

A group of historians visited a museum for their research.

Avcı

Hunter

Avcı sabahleyin vurduğu kaplanı arkadaşlarına gösterdi.

The hunter showed his friends the tiger he had shot in the morning.

Şifacı

Healer

Şifacı hastasının sağlığı için farklı doğal yağları karıştırdı.

The healer mixed different natural oils for the health of her patient.

Stajyer

Intern

Türkiye’de stajyerler çalıştığı yerlerden para kazanmıyor.

Interns in Turkey do not earn money from the places where they work.

Müfettiş

Inspector

Müfettiş şirketin tüm kayıtlarını detaylıca inceledi.

The inspector examined all the records of the company in detail.

Mucit

Inventor

Thomas Edison ampulün Amerikalı mucididir.

Thomas Edison is the American inventor of the light bulb.

Eğitmen

Instructor

Lütfen sınav salonundaki eğitmenin tüm talimatlarına uyunuz.

Please follow all instructions from the instructor in the exam hall.

Yatırımcı

Investor

Yatırımcı tüm birikimini altında kullandı.

The investor used all his saving on gold.

Tercüman

Interpreter

O, bu uluslararası toplantıdaki en yeteneksiz tercüman.

She is the most incompetent translator at this international meeting.

Çevirmen

Translator

Çevirmen romanın çevirisi için uygun kelimeleri aradı.

The translator searched for suitable words for the translation of the novel.

Akademisyen

Academician

Bir akademisyen olarak üniversitedeki kariyerine odaklandı.

He focused on his career at the university as an academic.

Çizer

Illustrator, Artist

O, İspanya’nın çizgi filmlerini en iyi çizen çizerlerden biridir.

She is one of the best illustrators drawing Spain’s cartoons.

Yargıç

Judge

Salondaki herkes sustu ve yargıcın kararını beklediler.

Everyone in the hall fell silent and waited for the judge’s decision.

Gazeteci

Journalist

Gazeteci haberine en uygun başlığı buldu.

The journalist found the most appropriate title for her news.

Cankurtaran

Lifeguard

Cankurtaran denizde bağrışmalar duydu.

The lifeguard heard shouts at sea.

Dil bilimci

Linguist

Bir dil bilimci birkaç dili akıcı konuşabilmelidir.

A linguist should be able to speak several languages fluently.

Söz yazarı

Lyricist

Söz yazarı bestenin sözlerini yazmayı tamamladı.

The lyricist has finished writing the lyrics of the composition.

Asker

Soldier

Küçük çocuk, babası gibi asker olmak istiyor.

The little boy wants to be a soldier like his father.

Tamirci

Mechanic, Repairman

Tamirci arabamın arka penceresini tamir etti.

The mechanic fixed the rear window of my car.

Madenci

Miner

Madenci dağda çok değerli bir taş buldu.

The miner found a very precious stone on the mountain.

Nakliyeci

Mover, Carrier

Gümrük memuru, nakliyeciden kamyonun kapısını açmasını istiyor.

The customs officer asks the mover to open the truck door.

Tüccar

Merchant, Trader

Amcam memleketinde eski bir tüccardır.

My uncle is a former merchant in his hometown.

Misyoner

Missionary

Yeni Zelanda çok sayıda misyoneri dünyanın fakir ülkelerine gönderiyor.

New Zealand sends many missionaries to the poor countries of the world.

Ebe

Midwife

Ebe elinde çok sevimli bir bebek tutuyor.

The midwife is holding a very cute baby in her hand.

Hemşire

Nurse

Hemşire, hastayı doktorun odasına getirdi.

The nurse brought the patient to the doctor’s room.

Memur

Officer, Civil Servant

Aceleci bir insan elindeki belgeyi memura verdi.

A hasty person handed the document to the officer.

İşletmeci

Operator

Yiyecek sevkiyatı güvenli bir şekilde işletmeciye ulaştı.

The food shipment arrived safely at the operator.

Ressam

Painter

Ressam portresine diğer kulağı da ekledi.

The painter added the other ear to his portrait.

Eczacı

Pharmacist

Eczacı, eczaneye yeni gelen tüm ilaçları düzenledi.

The pharmacist organized all the new medicines in the pharmacy.

Fotoğrafçı

Photographer

Fotoğrafçı iyi bir güneş ışığı yakaladı.

The photographer caught good sunlight.

Psikolog

Psychologist

Psikologlar, pandeminin olumsuz etkilerini incelemeye başladılar.

Psychologists have begun to study the negative effects of the pandemic.

Hakem

Referee

Hakemin yanlış kararları teknik direktörü sinirlendirdi.

The referee’s wrong decisions angered the coach.

Do Your HomeworkHomework Time

Good job! Now it’s homework time:

Learn New VocabularyReview the vocabulary again

Do Article ExercisesDo this vocabulary’s exercises

Become a premium member and get access to the homework section and much more!

guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments