How to Ask Questions in Turkish Conversation

Home » Materials

Are you a beginner Turkish learner? Do you want to know how to ask basic questions in Turkish conversation? In this lesson, you will listen to three dialogues. Be sure to open either Turkish or English subtitles while listening and download this lesson as a PDF transcript.

Download PDF

Please create a free account or log in to see the download link.

Basic Questions and Answers

Follow the dialogues with the below transcriptions. Listen closely to improve your listening and speaking:

Introduction

Gökberk:Merhaba arkadaşlar ben Gökberk, Turkishaholic’in kurucusu. Görüşmeyeli nasılsınız?

Hello friends, this is Gökberk, the founder of Turkishaholic. How have you been?
Tülün:Herkese merhaba, ben de Tülün. Umarım ilk bölümümüzü beğenmişsinizdir.

Hello everyone, and I’m Tülün. I hope you liked our first episode.
Gökberk:Turkishaholic’in Konuşma Podcastine tekrar hoş geldiniz! Podcastimizin 2. bölümünde, ilk bölümde yaptığımız “Günlük Sohbet” diyaloglarımızın devamını yapacağız.

Welcome back to Turkishaholic’s Speaking Podcast! On our Podcast’s 2nd episode, we will continue with the “Daily Conversations” dialogues that we did on our first episode.
Tülün:Bugünkü konumuzda, arkadaşlar arası soru sorma ve cevap verme yapacağız. İlk kez tanıştığınız birisi ile veya yakın bir arkadaşınızla sohbet ederken sorabileceğiniz sorular ve verebileceğiniz cevapları göreceğiz.

In today’s topic, we will do asking questions and giving answers between friends. We will learn about the questions you can ask and the answers you can give when you’re talking with someone you met for the first time and with close friends.
Gökberk:Toplamda 3 bağlantılı diyaloğumuz var. Unutmadan söyleyelim, bu diyalogların tamamını PDF olarak indirebilirsiniz ve kullanılan dil bilgisini Turkishaholic’in Grammar Bank bölümünden ücretsiz çalışabilirsiniz!

In total we have 3 connected dialogues. Let me remind you that you can download all these dialogues as a PDF file and study the grammar used here from the Turkishaholic’s Grammar Bank section!
Tülün:Eğer hazırsanız, başlayalım!

If you’re ready, let’s start!

Example Dialogue 1

Aslı:Kemal sana bir şey sorabilir miyim?
Kemal can I ask you something?
Kemal:Elbette Aslı, ne oldu?
Of course, Aslı, what is it?
Aslı:Sen iş yerinde hangi birimde çalışıyorsun?
Which department do you work at?
Kemal:Ben muhasebe biriminde çalışıyorum. Şirketin para işlerine bakıyorum.
I work at Accounting. I take care of the company’s money business.
Aslı:Peki, Muhasebe biriminden Can’ı tanıyor musun?
Ok, do you know Can from Accounting?
Kemal:Muhasebe biriminde çalışan Can Alkan’dan mı bahsediyorsun?
Are you talking about Can Alkan from Accounting?
Aslı:Evet, Can Alkan! Ona “Aslı seni soruyor” diyebilir misin?
Yes, Can Alkan! Can you tell “Aslı is asking for you” to him?
Kemal:Tamam söylerim. Sen Can’ı nereden tanıyorsun? Senin arkadaşın mı?
Ok I’ll tell him. Where do you know Can from? Is he your friend?
Aslı:Evet, Can benim üniversiteden arkadaşım!
Yes, Can is my friend from university!

Vocabulary

Bir şeySomething
BirimDepartment
MuhasebeAccounting
TanımakTo know
ÇalışmakTo work
BahsetmekTo mention
ArkadaşFriend
ÜniversiteUniversity

Example Dialogue 2

Aslı:Can merhaba! Görüşmeyeli nasılsın? Beni hatırladın mı?
Hello Can! How have you been since we last met? Did you remember me?
Can:Aşk olsun Aslı, en iyi arkadaşımı unutur muyum? Ben iyiyim, sen nasılsın?
Shame on you Aslı, how could I forget my best friend? I’m good, how are you?
Aslı:Seni gördüm çok daha iyi oldum! En son 5 yıl önce görüşmüştük, değil mi?
I’m better now that I saw you! It’s been 5 year since we last met, right?
Can:Evet, 5 yıl önce üniversiteden mezun olduk. Daha sonra hiç görüşemedik.
Yes, we graduated university 5 years ago. We never met later.
Aslı:Okul bittikten sonra ne yaptın peki? Niye hiç haber vermedin?
What did you do after you finished school? Why didn’t you let me know?
Can:Okul bittikten sonra, Dünya’yı gezmeye karar verdim. 2 yıl boyunca Dünya’yı gezdim.
After finishing school, I decided to travel the World. I traveled the World for 2 years.
Aslı:Gerçekten mi? Ne kadar güzel! Keşke bende senin gibi gezebilseydim.
Really? How nice! I wish I could travel like you.
Can:Aslında Dünya’yı gezmek çok zor değil. Zengin olman gerekmiyor.
Actually, it’s not that hard to travel the World. You don’t have to be rich.
Aslı:Öyle mi? Bana nereleri gezdiğini anlatsana. Çok merak ettim! Is that so?
Why don’t you tell me where you traveled? I’m really curious!

Vocabulary

GörüşmeyeliSince we haven’t met
UnutmakTo forget
En sonThe last
Mezun OlmakTo graduate
ZenginRich
Haber vermekTo inform
Dünya’yı gezmekTo travel the World
KeşkeIf only / I wish
Merak etmekTo be curious
Karar vermekTo decide (on something)

Example Dialogue 3

Can:Ne yersin Aslı? Bence şunu dene, ben çok sevdim.
What are you eating Aslı? I think you should try this, I liked it.
Aslı:Tamam olur. Sen ne yiyeceksin peki?
Ok, sure. What will you eat?
Can:Ben de aynısından yiyebilirim.
I could eat the same thing.
Aslı:Neyse, Dünya’yı nasıl gezebildin bana anlatsana?
So, how about you tell me how you travelled the World?
Can:Aslında sandığından çok daha kolay. Ben sadece 5000 dolarla idare ettim.
It’s actually a lot easier than you think. I got by with only 5000 dollars.
Aslı:5000 dolar mı? Yeme içme ve otel ücretini nasıl ödedin peki?
5000 dollars? How did you pay for food and beverage and the hotel fees?
Can:Otelde kalmadım ki! Orada yaşayan insanların evlerinde kaldım, bedavaya kaldım!
I didn’t stay at a hotel! I lived at people’s houses living there for free!
Aslı:Bedava mı? Peki yemek? Ne yedin? Paran bitmedi mi?
Free? What about food? What did you eat? Weren’t you out of money?
Can:Orada ki insanların evlerinde yemek yedim ve her ülkede yarı-zamanlı çalıştım.
I ate at those people’s houses and I worked part-time at each country.
Aslı:Gerçekten hayret verici bir şey! Kesinlikle ben de denemek istiyorum!
That’s really fascinating! I definitely want to try it too!

Vocabulary

Ne yersin?What’ll you eat?
SevmekTo like/to love
AynısıThe same (one)
SandığındanFrom what you think
İdare etmekTo get by
Yeme içmeFood and beverages
KalmakTo stay (at a place)
YaşamakTo live
BedavaFree
Yarı-ZamanlıPart Time
Hayret VericiFascinating
KesinlikleDefinitely

You’ve come to the end of this lesson!

I hope you liked these example dialogues. I would suggest that you check out these courses (I wrote below) to further increase your knowledge of Turkish. There are both free and premium courses on our website. If you become an Unlimited member, you gain access to so much more Turkish learning material.

Free Course

Speaking Turkish in 30 Days

Premium Courses

Introduction to Turkish
Intermediate Turkish
Learn With Dialogues: Introductions
Learn With Dialogues: Family Relationships

If you liked this lesson, please share it on any of the social media platforms you use by clicking on the buttons below. If you have any comments, you can comment below or even better, use the community forums to ask them to me.

Want to know more about Unlimited Membership? Click here to read our User Manual.

Sharing is Caring!

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments